English

CENTAR TR, VL. SAVIĆ JELA S.P.

Trgovina na malo

JIB:4501278690001
Žiro račun:5673432500069179
Adresa:GORNJE CRNJELOVO BB, 76325, GORNJE CRNJELOVO
Telefon:055/301-605, 065/418-253
Odgovorno lice:JELA SAVIĆ