English

PREDŠKOLSKA USTANOVA, KLUB ZA DJECU MALI PRINC UGLJEVIK

DJELATNOSTI DNEVNE BRIGE O DJECI

JIB:4404385990004
Žiro račun:5620038150191384
Adresa:NJEGOŠEVA BR 20, 76330, UGLJEVIK
Telefon:065/498-096
Odgovorno lice:NINIĆ DANIJELA

Email:miracuskic@yahoo.com
Djelatnost, ponuda...:Pocinčani trapezni lim,TR18,TR35,TR45
Plastificirani trapezni lim,TR18,TR35 i TR45
Lim imitacija crijepa u boji
Pocinčani ravni limovi u tabli ili roli
Plastificirani ravni limovi u tabli ili roli
Samourezujući vijci za metal i drvo
Moguća isporuka na adresu kupca.

tel:055 351-610..mob 065 530-254
Adrese i telefoni:tel/055 351-610
065 530 254-Mira Ćuskić