English

TEHNOS d.o.o.

Prodaja auto dijelova i usluge servisiranja vozila

JIB:4400402000000
Žiro račun:5673431100003189
Adresa:RAJE BANJIČIĆA 87, 76300, BIJELJINA
Telefon:055/217-174 ,065539300-RAJO
Odgovorno lice:RAJKO GAJIĆ