English

ALEKSA MITROVIĆ POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČ

POLJOPRIVREDNA DJELATNOST

JIB:0100438260004
Žiro račun:5550000034198532
Adresa:DONJA TRNOVA BB, 76335, UGLJEVIK
Telefon:
Odgovorno lice:MITROVIĆ ALEKSA