English

TR MINI MARKET LM, vl.Lazar Lazarević, s.p.-Donje Crnjelovo

Trgovina na malo prehr.proiz.,pićima i duvan.proizv.i prodaja dopuna za mob.tel.

JIB:4501008390006
Žiro račun:5673432500069761
Adresa:DONJE CRNJELOVO, 76328, CRNJELOVO
Telefon:055/301-630 MIRA065/820-495
Odgovorno lice:LAZAR LAZAREVIĆ