English

LAZIĆ-PROM SIMO LAZIĆ S.P

Proizvodnja konzumnih jaja

JIB:4505226360009
Žiro račun:5540050000085730
Adresa:BATKUŠA 4, , ŠAMAC
Telefon:065/889-863
Odgovorno lice:SIMO LAZIĆ