English

NAKIT TV SHOP DOO

Trgovina na malo putim pošte i interneta

JIB:4404081930005
Žiro račun:5673431100056636
Adresa:MAJEVIČKIH BRIGADA KV.52/24, 76311, NOVI DVOROVI - BIJELJINA
Telefon:055/290-220
Odgovorno lice:MARIJA MILETIĆ