English

VASKE TR vl.Radmila Jović s.p.

Trgovina na malo mješovitom robom

JIB:4501332650002
Žiro račun:5620030000005683
Adresa:LJELJENČA BB, 76300, LJELJENČA
Telefon:055/255-106
Odgovorno lice:RADMILA JOVIĆ