English

KRUŠIK d.o.o.

Veleprodaja i maloprodaja alkoholnog i bezalkoholnog pića

JIB:4400318120008
Žiro račun:5550010111432211
Adresa:Agrotržni centar bb, 76300, Bijeljina
Telefon:055/240-125
Odgovorno lice:Diana Jović-Cvetinović

Internet prezentacija:www.krusik.net
Email:office@krusik.net