English

DŽUNGLA UR, Danijela Ninić, s.p.

Djelatnost pripreme i posluživanja pića

JIB:4510188420004
Žiro račun:
Adresa:VOJVODE KEROVIĆA BR.5, 76330, UGLJEVIK
Telefon:065/498-096
Odgovorno lice:DANIJELA NINIĆ