English

KAFE PIZZERIA SCANDINAVIA

djelatnost restorana i usluge dostave hrane

JIB:4510499000009
Žiro račun:5673432500064135
Adresa:SAVE KOVAČEVIĆA 9, 76300, BIJELJINA
Telefon:065-098-263 ,055/420-550
Odgovorno lice:MAKSIMOVIĆ JOVO