English

FEROMONT d.o.o.

Metalogradnja, serviser Ford vozila

JIB:4400394730001
Žiro račun:5710300000081728
Adresa:PATKOVAČA bb, 76300, PATKOVAČA
Telefon:055/423-100 379-499
Odgovorno lice:MIODRAG RAJKOVIĆ

Email:miodragrajkovic@rstel.net
Djelatnost, ponuda...:Ovlašteni prodavac i serviser vozila marke Ford.
Adrese i telefoni:055/379 499