English

DULE ALARM, Duško Maksimović s.p.

Elektroinstalacioni radovi, ugradnja alarma

JIB:4509090850002
Žiro račun:5540010000480134
Adresa:NOVO NASELJE 19, 76300, HASE - GRAD BIJELJINA
Telefon:065/584-113
Odgovorno lice:DUŠKO MAKSIMOVIĆ